LUCKY HAND - Veřejná sbírka pro Aničku
Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand
Annie, Association to support children with handicap – Radial Club Hand     Project Annie
ZALOŽENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A WEBU ANICKAKRALOVA.CZ

Dobrý den, jsme rodiče malé Aničky Králové, která se nám narodila s velmi vzácnou vrozenou vadou tzv. radiální aplazií. Na podzim roku 2015 jsme se proto rozhodli založit neziskovou organizaci s názvem „Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand“, a to za účelem podpory dětí s tělesným postižením pohybového ústrojí, zejména osob s tzv. radiální aplazií/dysplazií a dalších přidružených vad, které zahrnuje tzv. Radial Club Hand.

Dalším účelem tohoto spolku je poradenská a informační činnost v oblasti zdravotní, rehabilitační, sociální a pedagogické péče o děti se speciálními potřebami, a to včetně péče nehrazené z běžného zdravotního a sociálního pojištění. V neposlední řadě nám jde také o propagaci a prosazování principů občanské společnosti, a to především principů odpovědnosti, dobročinnosti a charity.

Dne 12. listopadu 2018 došlo ke změně názvu spolku z původního názvu: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand na nový název: Lucky Hand z.s. Ke změně názvu došlo pro zjednodušení prezentace spolku a jeho širšího cílení na děti s handicapem nejenom v ČR, protože nás postupně oslovují také cizojazyčné rodiny.

Prvním projektem a aktuálním cílem spolku je PROJEKT ANIČKA

Tyto webové stránky vznikly pro potřebu naší organizace, jako prostředek pro medializaci veřejné sbírky pořádané naší organizací Anička, spolek na podporu dětí s handicapem - Radial Club Hand, a také jako informační portál pro všechny, kteří hledají pomoc nebo informace o radiální aplazii nebo dalších přidružených vadách.

Proto, pokud čekáte nebo se vám již narodilo dítě s radiální aplazií nebo dalšími přidruženými vadami zahrnující Radial Club Hand, prosím neváhejte a kontaktujte nás na emailu info@anickakralova.cz. Rádi vám pomůžeme, předáme naše zkušenosti a poradíme.

Vítáme jakoukoliv pomoc s medializací sbírky a prosíme vás o sdílení na sociálních sítích, děkujeme!
facebook.com/anickakralova.czHLAVNÍ ČINNOSTI SPOLKU

Účel spolku Lucky Hand z.s. (původní název: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand) je naplňován zejména prostřednictvím těchto činností:

  • organizace a přímé realizace projektů na podporu osob s vrozenou vývojovou vadou radiální aplazií a dalšími přidruženými postiženími,
  • vyvíjení činnosti k získávání finančních prostředků, materiálních darů a příspěvků na podporu činnosti spolku a jeho projektů, v souladu s cíli spolku,
  • vyhledávání spolupráce s odborníky z různých oblastí, kteří se věnují potřebám dětí se speciálními potřebami, zejména vyhledávání informací a spolupráce v oblasti chirurgie ruky a specializovaných pediatrických ortopedických pracovišť po celém světě, včetně shromažďování informací o terapii radiální aplazie, operativních řešeních a rehabilitace,
  • zajišťování a poskytování finanční podpory dle zákona pro sociální, zdravotnické, humanitární a charitativní účely v souladu s cíli spolku,
  • vytváření a provoz webové prezentace na podporu cílů spolku,
  • prosazování a propagace zkvalitňování zdravotní a sociální péče o děti s vrozenou vývojovou vadou radiální aplazií a přidružených vad s využitím nejnovějších poznatků a nejefektivnějších diagnostických a léčebných postupů.

Název spolku je: Lucky Hand z.s. (původní název: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand)
IČO: 04540093, Datum zápisu: 10. listopadu 2015, Spisová značka: L 20970 vedená u Krajského soudu v BrněVEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANIČKU

Jako nezisková organizace Lucky Hand z.s. (původní název: Anička, spolek na podporu dětí s handicapem – Radial Club Hand), IČO: 04540093, jsme podali žádost o registraci veřejné sbírky u Krajského úřadu v Brně, který nám vydal osvědčení o sbírce, vedeno pod Č.j.: JMK/123402/2016.

Transparentní účet k veřejné sbírce pro Aničku je založen u Fio banky, a.s., číslo transparentního účtu veřejné sbírky je 2500907126/2010.